dimarts, 10 d’abril de 2012

Orient@-T per Fer mes Coalicions

Activitats.......

,

    • SI JO PUC, SI TU POTS, SI ELL POT, SI ELLA POT,SI NOSALTRES PODEN, SI VOSALTRES PODEU, SI ELLS PODEN , SI ELLES PODEN
Fase I
1. Sessió de Confluència: La Senda i els Resultats

L’objectiu és realitzar un procés on es prengui consciència de la Realitat en la que “s’està” per tal de generar un compromís que representa el desig i la decisió d’una Meta, un Objectiu “La Visió”


2. Tallers Participatius Superant les Barreres

en l’entorn on es desenvolupa l’activitat i la vida de cada grup de persones..

generar en l’organització, “col·laboradors” per al recolzament i enriquiment del procés: facilitadors -
orientadors, que conjuntament amb la direcció del projecte observen, duen a terme, ajusten, y velen
pel desenvolupament del procés.Al final Fase I


Els canvis es generen des de el interior de la persona i del col·lectiu: es tracta de superar les
barreres internes no explicitades que obstaculitzen el creixement personal, per tal de descobrir el
propi potencial i generar canvis d’actitud avaluables i perdurables, amb la finalitat d’assolir els
resultats i les metes desitjades.
Programa

▪ Dinamització dels col·lectius socials, professionals, fomentant la comunicació interpersonal i
l’ús de les noves tecnologies
▪ Aprofitar les eines i les oportunitats que ens proporciona Societat de la comunicació i del
coneixement per crear, innovar i comunicar-nos.


▪ Acompanyar als col·lectius socials i professionals en l’assimilació dels canvis culturals que
proposa la societat de la informació i el coneixement i que requereixen la realització de
processos d’innovació i d’aprenentatge en l’ús de les noves tecnologies.

▪ Despertar el potencial de les persones i de les seves organitzacions realitzant processos
d’excel·lència que permetin el creixement individual, professional dels individus i dels
col·lectius.
▪ A través de la comunicació contribuir a incrementar les relacions entre les persones i els
col·lectius.


ELS EIXOS DE LA VISIÓ

eBM, un equip de persones valorats en la industria de la Mobilitat elèctrica per la efectivitat de les seves "certificacions",

Les Xarxes de usuaris de bicicletes elèctriques donen testimonis ,
experiències,
anècdotes,
imatges,
vídeos ,
texts amb opinions i valoracions.

Periodicament eBM , participa en la publicació de l'informe eQlimaTICs, un informe que mostra Les percepcions dels usuaris

ELS INDICADORS QUE MOSTREN QUE X la mobilitat + Sana

DONEM PASSOS QUE ENS ACOSTEN A LA VISIÓ
Hem generat Complicitats +
Hem establert convenis
Hem fet ConTactes
Hem "respirat la atmosfera" de una part del sector de la Mobilitat,

el sector de la Mobilitat, " te colors" per eBM

la relacionada amb el mon de l'esport i el glamour i caprici

la part de la industria de la mobilitat que te passió per els vehicles i les activitats esportives del mon del motor


Cap comentari:

Publica un comentari